Στη δεύτερη εκπομπή «Πολίτες», είκοσι (20) μέλη του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Αττικής της ΕΡΤ, ρωτούν τους Λάμπη Ταγματάρχη (Διευθύνοντα Σύμβουλο), Σταύρο Καπάκο (Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης), Ιζαμπέλα Σασλόγλου (Γενική Διευθύντρια Προγράμματος), Νίκο Μιχαλίτση (Γενικό Διευθυντή Τεχνολογίας) και Γιάννη Βουγιουκλάκη (Γενικό Διευθυντή Νέων Μέσων) και προτείνουν μέτρα βελτίωσης της ΕΡΤ.

Επίσης, είκοσι πολίτες στο κέντρο της Αθήνας απαντούν στο ερώτημα τι λείπει από την ΕΡΤ και κάνουν προτάσεις για τη βελτίωσή της. Πρόκειται για να ένα εγχείρημα ανοιχτού συμμετοχικού διαλόγου που επιχειρείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η ΕΡΤ ανοίγεται στην κοινωνία και καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν στις διαδικασίες αλλαγής και εξέλιξής της προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

Η εκπομπή είναι μηνιαία και τον συντονισμό-παρουσίαση έχει ο Περικλής Βασιλόπουλος, δημοσιογράφος, υπεύθυνος του ΚΕΕΠ της ΕΡΤ.

Email: polites@ert.gr
Site: polites.ert.gr
Facebook: www.facebook.com/politesert
Twitter: https://twitter.com/polites_ert
Τηλ.: 210 6092323

Ιστοσελίδα: http://polites.ert.gr/