Συγκατοικώντας με τους Αγίους | Ιερουσαλήμ – Α’ μέρος

«Ιερουσαλήμ» Α’ Μέρος
Ένα ντοκιμαντέρ -σε δύο μέρη- με την υπογραφή του Πάνου Χαρίτου, που αναφέρεται στη θρησκεία, στην πολιτική, στους θρησκευτικούς ηγέτες, στην αντιπαράθεση και την κατοχή. Επίσης, το ντοκιμαντέρ εξετάζει τη σχέση με τη θρησκεία, εκείνων που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν δίπλα στα Άγια Προσκυνήματα των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών.
Αυτά τα δύο μέρη εστιάζουν στην Ιερουσαλήμ, την πρωτεύουσα των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών.

Έρευνα-παρουσίαση: Πάνος Χαρίτος