381 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα έως 31/12

Το ποσό των 381 εκατ. ευρώ θα εισπράξουν μέχρι το τέλος του έτους επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα μέσω επιδομάτων ή επιστροφών φόρου. Δικαιούχοι είναι όλες οι κερδοφόρες εταιρείες αλλά και περισσότερα από 600 χιλιάδες νοικοκυριά.