Αυτοψία της ΕΡΤ στο hot spot της Χίου

Η κάμερα καταγράφει τη δύσκολη προσαρμογή στη λειτουργία κέντρου κλειστού τύπου, εν αναμονή της διαδικασίας ασύλου.