Ανεβαίνουν οι τόνοι στο ΠΑΣΟΚ

Οξύνεται η αντιπαράθεση στο ΠΑΣΟΚ λίγες ήμερες πριν τη διεξαγωγή του έκτακτου Συνεδριου.