Ανοίγουμε τον φάκελο «Προσφυγικό»

Φάκελος «Προσφυγικό». Η διαδικασία του Ασύλου, οι αριθμοί, το υπερδιπλάσιο ποσοστό χορήγησης ασύλου στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συνθήκες διαβίωσης, οι αιτήσεις προσφύγων και μεταναστών που φτάνουν σε αναμονή και τα τέσσερα χρόνια, η θέση της Κυβέρνησης για αλλαγή στις διαδικασίες και η κατάργηση της Εγκυκλίου για την επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης ΑΜΚΑ και για τους αιτούντες διεθνή προστασία. Ο Φάκελλος διαδικασία ασύλου, είναι στην «Άλλη Διάσταση».