Αντιδράσεις της κυβέρνησης στις επιφυλάξεις ΣΥΡΙΖΑ για πρωτόκολλο συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ

Την αντίδραση της κυβέρνησης προκάλεσαν οι επιφυλάξεις που εξέφρασε ο ΣΥΡΙΖΑ για την υπογραφή του πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.