Από το χωράφι στο ελαιουργείο. Όλη η διαδικασία παραγωγής λαδιού

Όλη η διαδικασία μετατροπής της ελιάς σε λάδι.