Χ. Σταϊκούρας: Επισκόπηση δαπανών για εξοικονόμηση πόρων

Στην ανάγκη να υπάρχει έλεγχος των δαπανών σε όλα τα υπουργεία και τους φορείς της κυβέρνησης ώστε να απελευθερωθούν πόροι για να χρησιμοποιηθούν σε κρίσιμους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών σε ημερίδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.