Δάκρυα και φλεγόμενες μπούρκες στους δρόμους της Μανμπίτζ

Με πανηγυρισμούς και δάκρυα στα μάτια υποδέχτηκαν οι κάτοικοι της πόλης Μάνμπιτζ τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (FDS), όπως είναι γνωστή η αραβοκουρδική συμμαχία, που κατάφερε να εκδιώξει πλήρως τις δυνάμεις του ISIS από την πολύπαθη πόλη.