Δέσμη μέτρων ενίσχυσης επιχειρήσεων, εργαζομένων και ανέργων-Χρηματοδοτήσεις, αναστολή φόρων και εισφορών

Γενναίο πακέτο στήριξης της οικονομίας ύψους 2 δισ ανακοινώθηκε για τις επιπτώσεις από την πανδημία. Το 1 δισ θα αφορά τους εργαζόμενους, που έχουν πληγεί από το κλείσιμο των επιχειρήσεων. Προβλέπεται αποζημίωση 800 ευρώ στις αρχές Απριλίου για κάθε εργαζόμενο που κλείνει η επιχείρησή του με κρατική εντολή και αναστέλλεται η πληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων του Μαρτίου για τέσσερις μήνες. Άλλο 1 δισ. θα διατεθεί για τις επιχειρήσεις που πλήττονται, ανεξάρτητα από το εάν είναι ανοικτές ή όχι, για τις οποίες θα υπάρξουν εγγυήσεις ρευστότητας και χαμηλότοκος δανεισμός. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας.

MENU