Διαβατά: Αντιδράσεις των κατοίκων για τη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας προσφύγων