Διευκρινίσεις για την επιστροφή του ΕΚΑΣ

Από τον Ιούλιο και σε δώδεκα δόσεις θα επιστρέψουν οι περίπου 80.000 συνταξιούχοι το ΕΚΑΣ που έχουν λάβει από τον Ιανουάριο.