Τα εργαστήρια των φυλακών, παράθυρο στον έξω κόσμο

Τετρακόσιες περίπου είναι οι έγκλειστες των γυναικείων φυλακών Θήβας και για πολλές από αυτές, οι δραστηριότητες και τα εργαστήρια που παρέχονται, δίνουν τη δυνατότητα εξαγοράς μέρους της ποινής αλλά και μια διέξοδο για δημιουργική απασχόληση.