Εldorado Gold: Πήρε τις άδειες για Σκουριές και Ολυμπιάδα

Εγκρίθηκαν από το υπουργείο  περιβάλλοντος και ενέργειας  και οι τρεις αιτήσεις της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός» για παράταση και τροποποίηση αδειών της εγκατάστασης στις Σκουριές. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να στηριχθεί η επένδυση τηρώντας, ωστόσο τους περιβαλλοντικούς όρους