Εναλλακτική ψυχοθεραπευτική μέθοδος με τη βοήθεια σκύλων στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσ/νίκης

Πρωτοποριακό πρόγραμμα ψυχοθεραπείας εφαρμόζεται στο ψυχιατρικό τμήμα εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ,του 424 στρατιωτικού Νοσοκομείου με την πολύτιμη βοήθεια σκύλων αγκαλιάς.