Επιδότηση εργασίας αντί επιδόματος ανεργίας

Προσλήψεις ανέργων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με κάλυψη από τον ΟΑΕΔ ζήτησαν από τον υπουργό εργασίας τα Επιμελητήρια. Κύριο θέμα στη συνάντηση των δύο πλευρών ήταν η ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, στο χώρο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.