Επιστημονική τεκμηρίωση για την αυθεντικότητα του Παναγίου Τάφου

Οι επιστήμονες του ΕΜΠ απέδειξαν την αυθεντικότητα του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα.