Τα 50 χρόνα της Ελληνικής Τηλεόρασης τιμούν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία με μια αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων.

ΕΡΤ: 50 χρόνια Ελληνική Τηλεόραση