Για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, σκάφος προσεδαφίστηκε σε κομήτη