Πόλος έλξης τουριστών, όλο το χρόνο και όχι μόνο το καλοκαίρι, είναι η πρωτεύουσα. Οι ξένοι τουρίστες την προτιμούν κυρίως για τα αξιοθέατα που τους ταξιδεύουν στην κλασσική Αθήνα.