Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.