Προσιτό χαρακτηρίζεται και το σημερινό θέμα στο οποίο διαγωνίσθηκαν για το μάθημα της Νεολληνικής Γλώσσας οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων.Συγκεκριμένα κλήθηκαν να αναπτύξουν το ρόλο της Επιστήμης στη σύγχρονη εποχή.

Η Επιστήμη και ο ρόλος της το θέμα της Νεοελληνικής Γλώσσας για τα ΓΕΛ