Η Γαλλία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τρεις μήνες