Η γιορτή της Κ.ΑΛ.Ο στο κέντρο της Αθήνας

Πέρα από την παρουσία στελεχών της κυβέρνησης και τις πολιτικές που εφαρμόζονται πάνω στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, στο ρεπορτάζ αυτό τονίζεται η σημασία της έκθεσης που διοργανώθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο κέντρο της Αθήνας ως προς τη δικτύωση των φορέων Κ.ΑΛ.Ο και τη συστηματική ανταλλαγή εμπειριών και θετικών πρακτικών μεταξύ τους.