Οι ρυθμίσεις των δανειοληπτών από το Ταμείο Παρακαταθηκών

Οι καινούργιες ρυθμίσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για όσους πολίτες έλαβαν στεγαστικά δάνεια. Τι προβλέπουν.