Η Σοφία Τσιπτσε για το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας