Η στρατηγική και οι καινοτομίες της νέας Κομισιόν

Βασικές αλλαγές στη νέα Κομισιόν, είναι η αύξηση των αντιπροέδρων από 5 σε 8 και τα οριζόντια χαρτοφυλάκια που προϋποθέτουν ταυτόχρονη συνεργασία Επιτρόπων και πολλών Γενικών Διευθύνσεων.