Ιδιώτες και επιχειρήσεις στις 120 δόσεις – Απελευθέρωση λογαριασμών και «μπόνους»

Εντός  της εβδομάδας ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις. Για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση,  ξεμπλοκάρουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί τους , εφ’ όσον  είχαν δεσμευθεί λόγω οφειλών στην Εφορία, ενώ  προβλέπονται και μπόνους .