Ικανοποίηση της Αθήνας για τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής

Iκανοποιημένη δηλώνει η κυβέρνηση για τα συμπεράσματα της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής, καθώς υιοθετήθηκε η ελληνική θέση για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

MENU