Απαντήσεις στους γονείς που διερωτώνται εάν πρέπει να γράψουν το παιδί στον Παιδικό ή στο Νηπιαγωγείο

Υποχρεωτικά οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο για παιδιά 4- 6 ετών