Περιθώριο 140 ημερών προκειμένου να εγκαταστήσουν τερματικά POS για πληρωμές με πλαστικό χρήμα θα δίνει σε επιχειρήσεις 12 βασικών κλάδων υπουργική απόφαση η οποία αναμένεται να εκδοθεί σύντομα.