Καμιά παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Δεν θα δοθεί καμία παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων επαναλαμβάνει το υπουργείο Οικονομικών, καθώς τις τελευταίες ημέρες η ροή υποβολής είναι ικανοποιητική. Σε ότι αφορά το συμψηφισμό της επιστροφής φόρου, με βεβαιωμένες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές, το υπουργείο διευκρινίζει ότι εφαρμόζεται από το 2011.