Καταβολή συντάξεων και επιδομάτων

Διαθέσιμη είναι από σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων η επιστροφή φόρου, που προέκυψε από την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Σήμερα επίσης καταβλήθηκαν οι συντάξεις Ιουνίου στους συνταξιούχους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και τα προνοιακά επιδόματα.