Κοινό μέτωπο Αθήνας-Βρυξελλών απέναντι στις πιέσεις του ΔΝΤ

Αθήνα και Βρυξέλλες διαμορφώνουν κοινή γραμμή άμυνας στα εργασιακά, επίμαχο θέμα στη διαπραγμάτευση για τη δεύτερη αξιολόγηση