Κρητικός επιχειρηματίας στο Ευρωκοινοβούλιο για τον σκληρό ανταγωνισμό