Λεωνίδας Κουρσούμης: πως με τα βιβλία ξαναβρήκε στέγη και μία ζωή