Μεγάλες αλλαγές στις προσφορές αλλά και… στο ψωμί και τα καύσιμα φέρνει η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, που κατατέθηκε στη Βουλή. Οι νέες ρυθμίσεις ακολούθησαν σειρά συστάσεων του ΟΟΣΑ για την λειτουργία του ανταγωνισμού και την πτώση των τιμών.