Μετά το gr. Έρχεται το ελ που Παραπέμπει σε Ελληνικό Περιεχόμενο

Από τις 10 Ιουλίου ξεκίνησε η κατοχύρωση δικαιώματος μητρώου ονομάτων στο Ίντερνετ και υπάρχει προθεσμία τριών μηνών . Από τις 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00, όλα τα μη δεσμευμένα domain names με κατάληξη .ελ θα είναι διαθέσιμα προς εκχώρηση σε κάθε ενδιαφερόμενο

 

Κατηγορία: ΘΕΜΑΤΑ