Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ

Πρόγραμμα εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας και ψυχοκοινωνικής στήριξης θα εφαρμοστεί από τη νέα σχολική χρονιά στα Επαγγελματικά Λύκεια όλης της χώρας, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Ήδη δημοσιεύτηκαν οι υπουργικές αποφάσεις για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών.

Ρεπορτάζ:
Ελίνα Κολύβα