Μονομερείς μεταβολές στην εργασία

Η δικηγόρος Σταυρούλα Μανιάτη μας εξηγεί τις συνηθέστερες μεταβολές των συνθηκών εργασίας στις οποίες ενδέχεται να προχωρήσει ο εργοδότης και πώς μπορεί ο εργαζόμενος να αντιδράσει σε αυτές, όταν θεωρεί ότι είναι βλαπτικές.