Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας στη καρδιά της Αθήνας

Εφευρέσεις του αρχαιοελληνικού τεχνολογικού θαύματος που καλύπτουν την περίοδο από το 2.000 π.Χ. μέχρι το τέλος του αρχαίου ελληνικού κόσμου θα συναντήσει κανείς στο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά, στην καρδιά της Αθήνας.