Νέα δεδομένα για την ιστορία του Homo Sapiens

Η ανακάλυψη μιας γνάθου σε σπήλαιο στο Ισραήλ αλλάζει τα επιστημονικά δεδομένα για την ιστορία του Homo Sapiens και αποδεικνύει ότι η πρώτη μετανάστευση ανθρώπων από την Αφρική προς άλλες περιοχές έγινε τουλάχιστον 80 χιλιάδες χρόνια νωρίτερα από ότι η επιστήμη δεχόταν μέχρι τώρα.