Νέες κατηγορίες επιχειρήσεων-επαγγελματιών στα ευνοϊκά μέτρα-Το πλήρες πλαίσιο στήριξης

Στη δημοσιότητα έδωσε το υπουργείο Οικονομικών το πλήρες πλαίσιο προστασίας επιχειρήσεων, εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο προστασίας είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας όλων των εργαζομένων τους.

MENU