Ο αγώνας της «ΑΝΙΜΑ» για να διασωθεί η πανίδα

Τον δικό τους αγώνα όμως δίνουν και τα μέλη της οργάνωσης «ΑΝΙΜΑ», για να διασώσουν τα πουλιά που ζουν στις ακτές και βρέθηκαν βουτηγμένα στο πετρέλαιο.