Ο Άστεγος Σπύρος Μπύρτας καθηλώνει με τη μαρτυρία του