Ο Χριστοδούλος Γιαλλουρίδης για τα αποτελέσματα των εκλογών στην Τουρκία