Ο Ε.Ο.ΑΝ. για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων

Ο Σιδέρης Ιωάννης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, μιλά για την Ανακύκλωση, τη Μείωση και την Επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της “Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μείωσης Αποβλήτων 2019”.