Ο εφιάλτης της κλιματικής αλλαγής

Αν η κατάσταση δεν αντιστραφεί, το μέλλον διαγράφεται ζοφερό και τα στοιχεία που θα μας παρουσιάσει τώρα ο Αγις Μενούτης το αποδεικνύουν.

MENU