Ο φωτογράφος των Εθίμων

«Ταξιδεύουμε» με τον Μιχάλη Παππά σε όλη την επικράτεια για να γνωρίσουμε τα έθιμα της χώρας μέσα από τη μοναδικότητα των φωτογραφιών του. Γνωρίστε μαζί μας τον φωτογράφο των ελληνικών εθίμων.